10 มิถุนายน 2020

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

จากการประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้กำหนดแนวทาง  วิธีรการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้มีการประชุมติดตาม  เพียงปีละ  1  ครั้ง  ดังรายงานประชุมแนบท้าย

img917 img918 img919 img920 img921 22 รายงานติดตามส่วนหน้า บัญชีครุภัณฑ์  1.ด้านศึกษา ปี 63  2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63 3.ย.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

4.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  5.ย.ด้านเศรษฐกิจ 6.ย.ด้านการบริหารจัดการimg9

เรื่องต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศรายงานผลการติดตาม 63 รายงานติดตามส่วนหน้า1.ด้านศึกษา ปี 63  2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63  3. ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้โตโยต้า