3 มีนาคม 2021

รับโอนย้าย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เข้ารายงานตัวต่อ นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมคณะเดินทางที่มาร่วมส่งในครั้งนี้

เรื่องต่อไป

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมงานวันมาตรฐ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างกระบวนการรับรู้ เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ทาง สวท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.15 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจั ... Read more