20 กรกฎาคม 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เรื่องต่อไป

นายกฯชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายกิจฐพร โชติสุ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3