30 มกราคม 2020

รับสมัครบุคคลฯเป็น กกตเทศบาล

เรื่องต่อไป

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เเล ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชาคมเทศบาล