7 พฤษภาคม 2019

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

วันเทศบาล 24 เมษายน 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี