รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี-สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แนบท้ายประกาศฯ-ภารกิจกับทั่วไป-เดือน-พ.ย.2564