รับมอบลูกตะกร้อจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบลูกตะกร้อ จำนวน ๖ ลูก จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย