20 สิงหาคม 2020

รับมอบลูกตะกร้อจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบลูกตะกร้อ จำนวน ๖ ลูก จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย

 

เรื่องต่อไป

การประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ ส ... Read more