รับมอบน้ำดื่มโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาส่วนภูมิภาค กิจกรรมถนนกีฬา จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.20 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบน้ำดื่มโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาส่วนภูมิภาค กิจกรรมถนนกีฬา จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ณ อาคารป้องกันและเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี