ระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ 105D31L) สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด หมายเลขทะเบียน กง 6081 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0036 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กง 6081