รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ไวรัสโควิด-19

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ประสานงานความต้องการของประชาชน และอำนวยการแก่เจ้าหน้าที่ ในการนำน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พ่นบริเวณบ้านเรือนประชาชน และร้านค้า ณ ซอยท่าแฉลบ 5
โดยมี รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน.ฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่สน.สาธารณสุขฯ และทีมประชาสัมพันธ์ #ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ #ประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชน
💢ประชาชนสามารถนำภาชนะมาบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อนำไปทำความสะอาดบ้านเรือน ร้านค้าของท่าน 👉ได้ที่..ประตูทางเข้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง) และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเบญจมานุสรณ์)