รองนายกฯ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และคณะเดินทางตรวจราชการพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี