รองนายกฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

#ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 🏗

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายพยับ สมใจนึก
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการ ✍️
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี
(ก.จ.บ.จันทบุรี) ครั้งที่ 5/2564
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 🐇