21 กรกฎาคม 2021

รองนายกฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

#ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 🏗

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายพยับ สมใจนึก
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการ ✍️
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี
(ก.จ.บ.จันทบุรี) ครั้งที่ 5/2564
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 🐇
เรื่องต่อไป

วารสาร ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

สารจันทบูร ประจำเดือน มิย.-กค. 64

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

#เทศบาลแจกฟรีน้ำยาฆ่าเชื้อโรค #นำภาชนะมาบรรจุได้ที่ #ดับเพลิงเทศบาล #ศูนย์2เบญจมา นายกิจฐพร โชติสุวร ... Read more