29 กรกฎาคม 2021

รองนายกฯลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายพยับ สมใจนึก
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยเลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ณ ซอยพระยาตรัง 2
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมพร้อมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมพร้อมรับฟัง ... Read more