รองนายกฯลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายพยับ สมใจนึก
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยเลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ณ ซอยพระยาตรัง 2