รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี จัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ระบบการจัดการขยะติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลโดยการบดย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำของโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ รพ.พระปกเกล้า คณะกรรมการบริหารและบุคลากรของ รพ. ให้การบรรยายวิธีการดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าว