19 มิถุนายน 2020

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 5 เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงราวบันไดพร้อมราวระเบียงอาคารเรียน 8 รร.ท.1

img981

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ ทประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ถนนขวาง

img979 img978 img977 img976 img975 img974 img973 img972 img971 img970 img969 img968 img967 img966 im ... Read more