26 มีนาคม 2020

ยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดทำMOU สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และนายปฐมพงศ์ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บริการงานทะเบียน แจ้งเกิด แจ้งตาย เท่านั้น