16 ตุลาคม 2020

ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ) ประจำปี 2564

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลพบประชาชน

img932

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในกา ... Read more