11 พฤศจิกายน 2020

ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดพระ) ประจำปี 2564

เรื่องต่อไป

เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่งไม้หักถูกรถยนต์และจักรยานยนต์เสียหาย

ด้วยขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลาโดยประมาณ 09.30 น. เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่ง ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 และ 6