30 กันยายน 2021

มุฑิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานเทศบาล
และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
.
ร่วมงานมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” พร้อมมอบของที่ระลึก 🎁 แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1.นายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล
2.นางนภาพร โตศิริ ครูชำนาญการพิเศษ (รร.ท.1)
3.นางสาวปทุมมาศ ธานินทร์ปฐมรัฐ ครูชำนาญการ (รร.ท.2)
4.นายสมยศ ราชาธิราช หัวหน้างานป้องกันฯ
5.นางสำรวย จินากลึง ลูกจ้างประจำ
6.นางยุพิน กิตติอุมา ลูกจ้างประจำ
7.นางอนุตรตรีย์ พิพิธบูรพา ลูกจ้างประจำ
ณ บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองยุทธศาสตร์ฯ)

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ #ในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี วันที่ 29 กันยายน ... Read more