6 พฤศจิกายน 2019

มอบไม้พยุงแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา ๑๐.๔๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ลงพื้นที่ชุมชนย่อยที่ ๖

 

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานปร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประาคมการจัดตลาดน้ำ ชุมชนย่อยที่ 16

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมปร ... Read more