25 พฤษภาคม 2020

มอบาหารข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ อสม เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๘๒ ชุด ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อแทนคำขอบคุณที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำในด้านต่าง ๆ และช่วยเหลืองานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙

เรื่องต่อไป

วางมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะทำงานควบ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บริการจัดระเบียบการแจกสิ่งของให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ ... Read more