7 ตุลาคม 2021

มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาล

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลพบประชาชนทาง สวท. ตุลาคม 2564

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี วันจันทร์ที่ ... Read more