มอบรางวัลแก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดยผลการแข่งขัน นางสาวเบญญาภา ธัญญพืช และนายรัชต์ภาคย์ สุรศัพท์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าผู้ฝึกสอน (โค้ช) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี