22 มกราคม 2019

มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 11 แห่ง ที่นำสรรพกำลังผจญเพลิงในเหตุการณ์เพลิงไหม้ ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน ใจกลางเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวฉบับที่ 3 / 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

กิจกรรม Kick off ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ข่าวฉบับที่ 1 / 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรม Kic ... Read more