มอบถุงยังชีพ_บรรเทาความเดือดร้อน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.
           นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ ชุมชนที่ 11 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน