มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้ นายบุญสิน จันทสุรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 13 ราย ณ ชุมชนที่ 5 , 11 , 12 และ 15 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน