15 กันยายน 2021

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
มอบหมายให้นายขจรกิตติ์ มุครสกุล เลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนย่อยที่ 5
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 🛏
ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยมี
– ร้านสอนเจริญ โครเมี่ยม
– คุณจำลอง ประทุมมาศ
– คุณประสิทธิ์ นาคครินทร์
เป็นตัวแทนในการรับมอบ 🧓👵
เรื่องต่อไป

ประชุมหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

#ประชุมหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด #COVID19 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิจฐ ... Read more