มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 13 ราย ณ ชุมชนที่ 8 (ตะบกเตี้ย) และชุมชนที่ 17 (ถนนแผ่นดินทอง) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน