มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19
ณ บริเวณชุมชนที่ 5