30 กันยายน 2021

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19
ณ บริเวณชุมชนที่ 5
เรื่องต่อไป

นำส่งผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าพักสถานที่กักกันตัว_LQ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี_2

#นำส่งผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าพักสถานที่กักกันตัว_LQ #โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี_2 วันที่ 18 กันยายน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บรรยากาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองจันทบุรี

#บรรยากาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองจันทบุรี วันศุกร์ที่ 17 กันยายน ... Read more