19 กุมภาพันธ์ 2020

มอบถังเคมีดับเพลิงและการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. ประธานชุมชนย่อยที่ 1 – 16 ร่วมโครงการ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี

 

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

เรื่องก่อนหน้า

”Big Cleaning Week" จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด ... Read more