พ่อค้า-แม่ค้าตลาดโบลิ้งบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร ครัวเทศบาล

#ปันน้ำใจ #เทศบาลเมืองจันทบุรี_ขอขอบคุณ 👏
วันที่ 22 สิงหาคม 2564
พ่อค้า – แม่ค้าตลาดโบลิ่ง
ร่วมบริจาควัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร
โดยมอบผักสดสนับสนุน 🥬🥦🥒
“ครัวเทศบาลเมืองจันทบุรี”