6 สิงหาคม 2020

พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มี “ยุงลาย” เป็นพาหะนำโรค

เทศบาลเมืองจันทบุรีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง “พ่นหมอกควัน” ป้องกันโรค “ชิคุนกุนยา” และโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และอสม. ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มี “ยุงลาย” เป็นพาหะนำโรค ซึ่งยุงลายมีโอกาสเพิ่มจำนวนมากในฤดูฝน เสี่ยงกระจายเชื้อไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และไข้ซิกา ณ ชุมชนย่อยต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเมืองจันท์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

นที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันท ... Read more