พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร วิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทสบาล ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้ากองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี