13 เมษายน 2020

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร วิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทสบาล ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้ากองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับทางเท้าถนนมหาราช (ช่วงที่2)

เรื่องก่อนหน้า

แจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชน