21 กันยายน 2021

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงน้ำแข็งตลาดสวนมะม่วง และตลาดพระ
เพื่อป้องกัน ระงับ และยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
เรื่องต่อไป

นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมตลาดพลอย จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

#นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมตลาดพลอย #จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด #มาตรการตามกฎหมายว่า ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ