24 ธันวาคม 2019

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นบน

เรื่องต่อไป

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่