พัฒนาต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคม ถนนศรีจันทร์

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี” พร้อมนำอาหาร และน้ำดื่ม มอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณถนนศรีจันทร์
เทศบาลเมืองจันทบุรีขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือประชาชน ห้ามนำรถทุกประเภทจอดบริเวณที่มีการจัดระเบียบฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน โดยบริเวณถนนศรีจันทร์ จะดำเนินการจัดระเบียบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.