พลิกโฉมตลาดน้ำพุ มุ่งสู่มาตรฐานตำนานเมืองจันท์

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ Kick off “พลิกโฉมตลาดน้ำพุ มุ่งสู่มาตรฐาน ตำนานเมืองจันท์” โดยการติดตั้งโคม LED พร้อมแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่ผู้จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ)
เนื่องจากตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ) ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน (พ.ศ. 2502) ทำให้สภาพตลาดสดในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม โดยหลังจากนี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลาดน้ำพุ ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัยจากการเลือกซื้อสินค้า และอาหารต่อไป