14 ตุลาคม 2021

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม
โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ปลัดอำเภอเมือง ปลัดเทศบาล และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เรื่องต่อไป

หล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบให้ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นำ ข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 23 แพ็ค มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ขอขอบคุณ_เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี #ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย_น้ำท่วม เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบใ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ผนึกกำลังเร่งช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม

#ผนึกกำลังเร่งช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม ขอขอบคุณอบจ.จันท์สนับสนุนรถแม็คโครคอยาว ขุดลอกเปิดทางระ ... Read more