ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม
โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ปลัดอำเภอเมือง ปลัดเทศบาล และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาน้ำท่วม