8 ตุลาคม 2018

ผู้บริหารฯ เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแกนนำนมแม่ (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมแม่หลังคลอด ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

สนช.ดูงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

(12 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศม ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3 /2561

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ... Read more