29 ตุลาคม 2020

ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ นางรัชนี รักศิลป์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

สำรวจคนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการทำงานทุกด้านของเทศบาล

วันายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้ ... Read more