ผู้บริหารพบปะแม่ค้าขายอาหารปลาและนก

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายอาหารปลา บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเชย ถนนท่าแฉลบ เพื่อขอความร่วมมืองดจำหน่ายสัตว์น้ำ และกำชับทุกท่านงดให้อาหารนกพิราบบริเวณดังกล่าว เนื่องนกพิราบเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะอุจจาระของนกที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ และระบบทางเดินหายใจ การให้อาหารนกพิราบในพื้นที่สาธารณะนั้น ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีฝ่าฝืนให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 25,000 บาท และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หากพบฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน