ผู้บริหารตรวจเยี่ยมตลาด ซอยหมอสลวย

วันที่ 3 เมษายนย 2563 เวลา 05.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนการงาน เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่  เเละพบปะพูดคุยพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนในเขตเทศบาล