19 กุมภาพันธ์ 2020

ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเท่าสาธารณภัยเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

มอบถังเคมีดับเพลิงและการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธาน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

”Big Cleaning Week" จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด ... Read more