ผนึกกำลังเร่งช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม

#ผนึกกำลังเร่งช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม 🤝 ขอขอบคุณอบจ.จันท์สนับสนุนรถแม็คโครคอยาว ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ 🙏
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยทีมงาน และกรมการปกครอง อำเภอเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณถนนแผ่นดินทอง (เบญจมานุสรณ์)
.
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำรถแม็คโครคอยาว สนับสนุนการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล เร่งระบายน้ำท่วม ให้ไหลได้เร็วยิ่งขึ้น
.
โดยมีคณะบริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
 ขอขอบคุณอบจ.จันท์สนับสนุนรถแม็คโครคอยาว ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ 🙏
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยทีมงาน และกรมการปกครอง อำเภอเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณถนนแผ่นดินทอง (เบญจมานุสรณ์)
.
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำรถแม็คโครคอยาว สนับสนุนการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล เร่งระบายน้ำท่วม ให้ไหลได้เร็วยิ่งขึ้น
.
โดยมีคณะบริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้