ผนึกกำลังทุกส่วนราชการ เร่งให้บริการสวอปเชิงรุก

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และแรงงานต่างด้าว ที่มารับบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก
ณ ลานจอดรถศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
.
ผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (เขตอำเภอเมืองจันทบุรี) สามารถมารับบริการตรวจฟรี! ทุกวันอังคารและวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานจอดรถ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผนึกกำลังทุกส่าวน