ปันน้ำใจ เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอขอบคุณ

– คุณยุพดี พรพายัพ ผู้อำนวยการเขตชลบุรี 2
– คุณปาณิสรา อธิกทรัพยา ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเขาคิชฌกูฏ
– และคณะ
ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็น ให้แก่
“ครัวเทศบาล” รร.ท. 1
แจกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ผู้เสี่ยงสูงกักกันตัว LQ HQ
และผู้ป่วยโซนสีเขียว CI