11 ตุลาคม 2021

ปลอดภัย_อุ่นใจ_ฉีดล้างฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
มอบหมายให้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด – 19 บริเวณตลาดสดในเขตเทศบาล
เรื่องต่อไป

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทำประโยชน์และความดีต่อสังคม พร้อมทั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เทศกาลไหว้พระจันทร์"

#นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี_2 ทำประโยชน์และความดีต่อสังคม พร้อมทั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บูรณาการความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ อบจ.จันทบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดหนัก ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ปรับพื้นที่ ชุมชนที่ 10

#บูรณาการความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ อบจ.จันทบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดหนัก ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุ ... Read more