ปรับปรุงพื้นผิวจราจร ณ บริเวณ วงเวียนเนินศรีบูรพา

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการปรับปรุงผิวจราจรา บริเวณวงเวียนศรีบูรพา