23 กรกฎาคม 2020

ปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและแยกซอยชมจันทร์ฯ

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามงานการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนอัมพวาเเละเเยกซอย ณ บริเวณซอยชมจันทร์ ซอยหมอไวพจน์ เเละซอยหมอชดช้อย โดยการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลเมืองจันทบุรีได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้ต้องปรับการตั้งวางผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดังกล่าวใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว ประชาชนที่สัญจรไปมาทำให้ไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เรื่องต่อไป

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องก่อนหน้า

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลั ... Read more