24 เมษายน 2019

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดขบวนรถแห่สงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี คณะครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนข้าวทิพย์ หน้าวัดใหม่เมืองจันทบุรี
จากที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยโดยจัดให้มีการก่อพระเจดีย์ทราย และฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งกิจกรรมวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนแห่ และกล่าวเปิดโครงการ ร่วมกันปล่อยนก และร่วมเทเหล้าจากโครงการฝากเหล้าไว้กับตำรวจ จากนั้นจัดให้มีการแสดง 3 ชุด ได้แก่ การแสดงไลน์แดนซ์ รักริงโง การรำประกอบเพลง ชะทิงนองนอย และการรำวงสลับร่างสลับคู่ ในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี รดน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพรผู้อาวุโสจำนวน 44 คน ณ วัดใหม่เมืองจันทบุรี มีประชาชนมาร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมาก
จากนั้นเวลา 13.00 น.จัดขบวนรถแห่สงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากรถตำรวจจราจร วงโยทวาทิตโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขบวนรถพระ 5 คัน รถพระพุทธสิหิงค์ รถพระศรีอารย์ รถหลวงพ่อโต รถหลวงพ่อทวด รถเจ้าอาวาสวัดใหม่ รถนางสงกรานต์ รถพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี ขบวนกลองยาว ขบวนรื่นเริงวันสงกรานต์ ร่วมขบวนแห่งสงกรานต์ และมีหน่วยงานร่วมขบวน 9 หน่วยงาน ได้แก่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ชมรมลีลาศชาวจันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และรถซาเล้งของชุมชนย่อยที่ 6 และ 10 รวมทั้งสิ้น 4 คัน ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องต่อไป

อบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครู

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

งานสงกรานต์กลางคืน ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาคนรักจันท์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศ ... Read more